Snivanje kao najveći dar božiji

Dobrodošli na moj blog

30.01.2008.

Da li znaš (i možeš li) podnositi samoću?!.

"Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime, izvor sreće i duševnog mira.

Samoće je sudbina svih značajnih duhova. U samoći bijednik osjeća svu svoju bijedu, veliki duh svu svoju veličinu.

Arthur Schopenhauer