Snivanje kao najveći dar božiji

Dobrodošli na moj blog

30.01.2008.

Kad bi (kada bi imao) obuzdao svoju moć?

PITANJE MOĆI U DRUŠTVU

 

"Kada postoji više od jedne osobe, postoji i pitanje moći.

Na naše stavove prema moći uveliko utiće to koliko je imamo.

Do koje mjere sam objekat za koji drugi donose odluke?

Do koje mjere sam subjekt koji ima moć samoodličivanja ili bar uticaja na ono što najviše oblikuje moj život?

Znamo da su čak i oni koji imaju dovoljno da jedu spremni na kraju umrjeti za vrijednosti ljudske slobode i dostojanstva."

Citat ...